Dlaczego warto wykonać pomiar wentylacji?

Dlaczego warto wykonać pomiar wentylacji?

Prawidłowo zaprojektowana oraz wykonana wentylacja zapewnia stały dopływ świeżego powietrza, co jest istotne zarówno dla użytkowników danego obiektu, jak i samego budynku. Niestety, wraz z upływem czasu instalacja traci stopniowo swoją wydajność i zaczyna emitować coraz więcej hałasu. Aby określić, czy system wentylacyjny działa tak, jak powinien, konieczne jest przeprowadzanie specjalnych pomiarów. W niniejszym wpisie tłumaczymy, na czym one polegają i kiedy powinno się je zlecać.

Regularne pomiary = sprawna wentylacja

System wentylacyjny spełnia wiele zadań. Chociaż instalacja jest kojarzona głównie z dostarczaniem do poszczególnych pomieszczeń świeżego powietrza, to odpowiada również za odprowadzanie nadmiaru ciepła i wilgoci, a także usuwanie zanieczyszczeń i nieprzyjemnych zapachów. W efekcie wentylacja w istotny sposób wpływa na komfort oraz bezpieczeństwo osób, które korzystają z danego budynku – bez względu na to, czy mówimy o domu jednorodzinnym czy obiekcie użyteczności publicznej.

Wentylacja może jednak działać wydajnie tylko wówczas, gdy została prawidłowo zaprojektowana oraz zainstalowana. Błędy na każdym z etapów wykonawstwa instalacji mogą przyczynić się do jej nieprawidłowej pracy – właśnie dlatego system musi być poddawany regularnym oględzinom.

Wielu właścicieli bagatelizuje kwestię pomiarów, jednak należy pamiętać, że zaniedbanie okresowych badań szczelności niesie za sobą nieprzyjemne następstwa. Niesprawna wentylacja naraża Cię nie tylko na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, ale także spadek wydajności urządzeń wentylacyjnych, który przekłada się na zwiększony pobór energii elektrycznej, czyli większe rachunki za prąd. Wadliwe działanie systemu może doprowadzić do bezpośredniego zagrożenia życia – mowa tutaj przede wszystkim o zatruciach tlenkiem węgla.

Z jaką częstotliwością należy wykonywać pomiar wentylacji?

Polskie prawo nie precyzuje, jak często powinno przeprowadzać się badanie szczelności układów wentylacyjnych. Jedyna wskazówka znajduje się w prawie budowlanym, które wskazuje, że obiekty powinny być kontrolowane pod względem stanu technicznego przynajmniej raz do roku – dotyczy to jednak całych konstrukcji, a nie poszczególnych instalacji. Taka częstotliwość może jednak okazać się niewystarczająca, zwłaszcza w przypadku systemów wentylacyjnych, które są narażone na bardzo intensywną eksploatację, np. w zakładach produkcyjnych. Z tego powodu w branży przyjęło się, że pomiar wentylacji należy wykonywać co najmniej 2 razy w roku.

Przeprowadzenie badań wentylacji jest szczególnie ważne przed sezonem grzewczym – dzięki temu można w porę wykryć wszelkie nieprawidłowości w działaniu systemu i uniknąć groźnych następstw. Pomiary wykonuje się nie tylko w przypadku już używanych układów, ale także tych, które dopiero oczekują na odbiór przez Sanepid czy Nadzór Budowlany. Za zlecenie i dopilnowanie kontroli odpowiada właściciel lub zarządca budynku.

W tym miejscu warto również zaznaczyć, że okresowe pomiary wentylacji powinny być przeprowadzane nie tylko w wielkopowierzchniowych sklepach, restauracjach, szpitalach czy hotelach, ale także wszelkich obiektach o charakterze mieszkalnym. Nieprawidłowe działanie instalacji może mieć negatywne skutki bez względu na jej rozmiar i stopień złożoności.

Na czym polega pomiar wentylacji?

W największym uproszczeniu, pomiar wentylacji polega na porównaniu wartości projektowych z wynikami uzyskanymi w czasie wykonywania czynności kontrolnych. W czasie inspekcji sprawdza się podstawowe parametry pracy wentylacji, takie jak wartość temperatury, wartość ciśnienia, poziom emitowanego hałasu oraz przepływ układu. Dzięki dokonaniu odpowiednich badań można ustalić, czy dana instalacja działa z taką wydajnością, jaką zakładali jej twórcy.

Do przeprowadzenia pomiaru wentylacji niezbędne są specjalne narzędzia (m.in. manometry oraz anemometry), których obsługą powinni zająć się wykwalifikowani fachowcy. Po dokonaniu wszystkich niezbędnych badań właściciel lub zarządca obiektu otrzymuje protokół, czyli dokument zawierający kompleksowe informacje o stanie wentylacji. Jeżeli szukasz zaufanej ekipy, która miałaby zająć się sprawdzeniem stanu technicznego wentylacji w Twoim domu, to skontaktuj się z naszą firmą.