Jak często konserwować klimatyzację w pomieszczeniach biurowych?

Jak często konserwować klimatyzację w pomieszczeniach biurowych?

Praca w biurze w letnich miesiącach jest znacznie przyjemniejsza, gdy pracodawca zapewnia klimatyzację. Sam montaż klimatyzatora to jednak za mało – konieczne jest również dbanie o właściwą konserwację urządzenia. Jak często pracodawca powinien zamawiać przegląd klimatyzacji?

Szczegółowych przepisów brak…

Polskie prawo nie reguluje, z jaką częstotliwością powinny być serwisowane urządzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach biurowych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późń. zm.) podaje jedynie, że urządzenia i instalacje klimatyzacyjne powinny być konserwowane w taki sposób, aby nie doszło do ich awarii. Pracodawca ma również obowiązek stosować środki mające na celu ograniczenie natężenia i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań wynikających z pracy urządzeń klimatyzacyjnych.

… jednak istnieją pewne zalecenia

Planując częstotliwość konserwacji klimatyzacji, pracodawca powinien wziąć pod uwagę kilka czynników. Koniecznie należy zwrócić uwagę na rodzaj klimatyzatora i instalacji oraz podatność urządzenia na zanieczyszczenia. Niezbędne jest również uwzględnienie ilości powietrza przepływającego przez instalację oraz historii awarii urządzenia. Zalecana częstotliwość przeglądów oraz czyszczenia klimatyzatora powinna znajdować się w instrukcji eksploatacji urządzenia. Jeśli takiej informacji nie ma, zaleca się, aby klimatyzacja biurowa została sprawdzona przez specjalistę przynajmniej dwa razy w roku: wiosną i jesienią, a więc przed oraz po sezonie najwyższych temperatur. Przegląd należy zamówić również wtedy, gdy z klimatyzatora wydobywa się nieprzyjemny zapach lub wydaje się pracować nieprawidłowo. Trzeba też pamiętać o regularnym czyszczeniu filtrów klimatyzatora, to znaczy mniej więcej raz w miesiącu.

Dlaczego regularna konserwacja klimatyzacji jest tak ważna?

Użytkowanie niesprawnej klimatyzacji wiąże się z szeregiem negatywnych konsekwencji. Powietrze dostarczane przez nieczyszczoną klimatyzację zawiera mikroorganizmy, takie jak bakterie i grzyby, które mogą wpływać na pogorszenie samopoczucia i zdrowia pracowników. Najczęstszymi objawami są zapalenie spojówek, katar czy kaszel. W skrajnych przypadkach nieregularnie czyszczona klimatyzacja może powodować poważne choroby dróg oddechowych. Przekłada się to na zwiększoną liczbę zwolnień lekarskich, a tym samym spadek wydajności i jakości wykonywanej pracy. Dbanie o biurową klimatyzację powinno być więc w interesie nie tylko pracowników, ale też pracodawcy.