Jak działa klimatyzacja?

Jak działa klimatyzacja?

Klimatyzacja jest coraz częściej obecna w naszych domach oraz miejscach pracy. Cieszymy się zapewnianym przez nią przyjemnym chłodem, ale rzadko zastanawiamy się, jak to się dzieje, że klimatyzator jest w stanie stale dostarczać zimne powietrze. Opisujemy podstawowe elementy klimatyzacji oraz cykl obiegu czynnika chłodniczego w układzie.

Podstawowe elementy układu klimatyzacji

Poszczególne systemy klimatyzacji mogą składać się z różnych elementów. Do podstawowych, występujących w niemal wszystkich z nich, zaliczyć można:

  • Parownik – jednostka wewnętrzna układu klimatyzacji, w której zachodzi proces odparowania czynnika chłodniczego. W systemach klimatyzacji multi split występuje kilka parowników.
  • Skraplacz – jednostka zewnętrzna układu klimatyzacji, w której zachodzi proces skraplania wcześniej odparowanego czynnika chłodniczego, co prowadzi do oddania ciepła do otoczenia.
  • Sprężarka – element układu klimatyzacji odpowiadający za podniesienie temperatury i ciśnienia czynnika chłodniczego w celu rozpoczęcia procesu skroplenia. W systemach klimatyzacji montowane są różne rodzaje sprężarek, najczęściej rotacyjne i spiralne.
  • Element rozprężny – element układu klimatyzacji odpowiadający za obniżenie temperatury i ciśnienia skroplonego czynnika chłodniczego. Przyjmuje zazwyczaj postać kapilary lub zaworu rozprężnego.
  • Wentylatory – umieszczone przy parowniku i skraplaczu w celu wymuszenia przepływu powietrza.

Cykl obiegu czynnika chłodniczego

Czynnik chłodniczy przepływa przez system klimatyzacji, zmieniając swój stan skupienia, temperaturę oraz ciśnienie. Jego pompowaniem zajmuje się sprężarka, która ogrzewa go i poddaje wysokiemu ciśnieniu, a następnie kieruje w stronę skraplacza. W nim czynnik chłodniczy oddaje ciepło do otoczenia i przechodzi w stan ciekły. Czynnik w postaci cieczy przepływa przez element rozprężny, gdzie jego ciśnienie maleje, a temperatura spada poniżej temperatury chłodzonego otoczenia. Następnie czynnik trafia do parownika, gdzie parując, pochłania ciepło z otoczenia, ochładzając pomieszczenie, w wyniku czego przechodzi w stan gazowy. Czynnik w postaci gazu ponownie trafia do sprężarki, gdzie cały proces rozpoczyna się od nowa.