Jak ubiegać się o dofinansowanie do pompy ciepła?

Jak ubiegać się o dofinansowanie do pompy ciepła?

Troska o środowisko naturalne oraz nasze własne zdrowie sprawia, że działania mające na celu zredukowanie emisji szkodliwych zanieczyszczeń powietrza zyskują na popularności. Jednym z poważniejszych problemów, zwłaszcza w sezonie grzewczym, jest smog – w walce z nim ma pomóc rządowy program Czyste Powietrze. Tłumaczymy, jak z jego pomocą można otrzymać dofinansowanie na zakupy pompy ciepła.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Czyste Powietrze to rządowy program, który działa od drugiej połowy 2018 roku. Przedsięwzięcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało opracowane, aby poprawić efektywność energetyczną i zmniejszyć emisję zanieczyszczeń z istniejących domów jednorodzinnych oraz całkowicie wyeliminować problem wytwarzania zanieczyszczeń przez nowo wybudowane obiekty mieszkalne. Udzielane dofinansowanie można wykorzystać na różne inwestycje – od wymiany przestarzałych kotłów na te nowej generacji, przez montaż ogrzewania elektrycznego, aż po zakup pompy ciepła.

Na tym możliwości się jednak nie kończą, ponieważ środki z programu Czyste Powietrze mogą pokryć wydatki związane z dociepleniem budynku, wymianą znajdującej się w nim stolarki czy nawet instalacją odnawialnych źródeł energii w postaci fotowoltaiki.

Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie związane z programem Czyste Powietrze jest dedykowane dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych (ze środków mogą również skorzystać właściciele lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych, jeżeli posiadają wyodrębnioną księgą wieczystą). Najważniejszym czynnikiem, który wpływa na wysokość świadczenia jest jednak kwestia dochodów osoby, która ubiega się o wsparcie finansowe.

Aby skorzystać z podstawowego poziomu dofinansowania, nasze zarobki nie mogą przekraczać rocznie 100 000 zł (w przypadku kilku źródeł dochodów ich suma również nie może być wyższa od tej wartości). Jeśli spełniamy ten warunek i zdecydujemy się na demontaż obecnego źródła ciepła oraz jego zamianę na gruntową pompę ciepła lub pompę typu powietrze-woda, to możemy liczyć na dofinansowanie w wysokości 25 000 zł. Kwota ta wzrasta o dodatkowe 5 000 zł w przypadku poszerzenia inwestycji o mikroinstalację fotowoltaiczną.

Dla beneficjentów dysponujących skromniejszym budżetem przewidziano tzw. podwyższony poziom dofinansowania. Aby móc z niego skorzystać, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty:

  • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ze świadczenia w zwiększonej wysokości mogą również skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą – ich przychód nie może jednak przekraczać 30 minimalnych wynagrodzeń. Podwyższone dofinansowanie wynosi od 32 000 zł do nawet 37 000 zł (jeżeli poza montażem pompy zdecydujemy się też na mikroinstalację fotowoltaiczną). Świadczenie można przeznaczyć na zakup pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania oraz przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup pompy ciepła?

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), który działa na terenie województwa, gdzie zlokalizowany jest budynek przeznaczony do modernizacji. Cały komplet dokumentów, czyli aktualny formularz oraz wszelkie niezbędne załączniki, można znaleźć w aplikacji WFOŚiGW lub w serwisie gov.pl. Obie platformy umożliwiają również składanie wniosków w postaci elektronicznej – bez konieczności wychodzenia z domu. Beneficjenci, którzy nie mają dostępu do Internetu, mogą złożyć wniosek osobiście w formie papierowej we właściwym urzędzie.

Czas rozpatrywania oraz oceny wniosków wynosi maksymalnie 30 dni, a dofinansowanie może obejmować nawet takie przedsięwzięcia, które zostały zrealizowane do 6 miesięcy przed złożeniem dokumentów.