Jak zamontować klimatyzator typu split?

Jak zamontować klimatyzator typu split?

Klimatyzatory typu split są powszechnie stosowanym rodzajem urządzeń chłodniczych. Jest to naścienna klimatyzacja. Nie potrzebuje oddzielnego komina, jest stosunkowo łatwa w zamontowaniu i tania zarówno w instalacji, jak i eksploatacji. Dodatkowo zdecydowana większość dostępnych na rynku klimatyzatorów typu split może być używana jako element dogrzewający pomieszczenia we wczesnym okresie grzewczym. Urządzenia te stają się przez to wielofunkcyjne i bardzo wygodne. Nic dziwnego, że grono ich fanów wciąż się powiększa.

Zrób to sam?

Montaż klimatyzatora ściennego typu split jest stosunkowo łatwy dla kogoś, kto zajmuje się tym zawodowo. Nie ma odrębnego przepisu w prawie budowlanym mówiącego o tym, że nie można zamontować go samodzielnie. Jednocześnie Unia Europejska stara się bardzo konsekwentnie prowadzić działania, których celem jest ograniczenie emisji do środowiska naturalnego gazów cieplarnianych i substancji niszczących dziurę ozonową. Ze względu na te przepisy warto zastanowić się, czy nie powierzyć instalacji klimatyzacji osobie przeszkolonej, posiadającej aktualne dwa uprawnienia- Świadectwo Kwalifikacji w zakresie napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane i Świadectwo Kwalifikacji typu E. Powierzenie montażu klimatyzatora osobie do tego przeszkolonej pozwala uniknąć błędów związanych z dobraniem rodzaju i mocy klimatyzatora, jego umiejscowienia czy samej instalacji. Ponadto coraz więcej producentów jako warunek gwarancji na urządzenie obok systematycznych przeglądów i serwisów instalacji podaje konieczność montażu przez osobę posiadającą uprawnienia w tym zakresie.

Instalacja jednostki zewnętrznej

Jednostka zewnętrzna klimatyzatora typu split powinna być zainstalowana w miejscu, które nie jest nasłonecznione i nie jest narażone na działanie silnych wiatrów. Ponadto należy zapewnić do niej dostęp dla instalatora i serwisanta. Warto wziąć pod uwagę fakt, że jednostka będzie emitować i hałas i ciepło, które może przeszkadzać, czy wręcz być czynnikiem niszczącym dla roślin. Jednostka nie może znajdować się w pobliżu zwierząt i roślin, aby ich sierść i liście nie uszkodziły wymiennika urządzenia. Sama jednostka powinna zostać powieszona na odpowiedniej wysokości względem podłoża i dachu. Dodatkowo należy zabezpieczyć ją przed opadami śniegu, a jeśli znajduje się na dachu sprawdzić jego nośność. Urządzenie powinno zostać wypoziomowane, aby nie zbierała się w nim woda i nie pojawiały wibracje jednostki. Bardzo ważne jest zapewnienie swobodnego przepływu ciepłego powietrza z klimatyzatora, tak aby nie było ono wciągane przez niego z powrotem. Jeśli klimatyzator będzie wykorzystywany do ogrzewania pomieszczeń należy zadbać o odprowadzanie skroplin z grawitacyjnym spadkiem i miejscem na syfon, jeśli będzie ona podłączona do kanalizacji. Przewody łączące jednostkę zewnętrzną z wewnętrzną powinny być jak najkrótsze i nie mogą one kolidować z innymi instalacjami.

Montaż jednostki wewnętrznej

Jednostka wewnętrzna klimatyzatora typu split powinna znajdować się w miejscu, w którym nie będzie narażona na działanie wysokiej temperatury, pary czy też nasłonecznienia. Ponadto przed samym urządzeniem nie powinny znajdować się przeszkody ograniczające swobodny przepływ powietrza z klimatyzatora. Jednostka nie powinna być instalowana w rogach pomieszczeń, aby zmniejszyć natężenie hałasu, jakie emituje. Trzeba sprawdzić nośność ściany, na której ma wisieć wentylator. Nie należy wieszać go na drzwiach czy oknach. Instalacja wentylatora może przysporzyć wielu problemów i kłopotów, dlatego najlepiej jest oddać ją w ręce profesjonalistów.