Jak zapewnić odpowiedni mikroklimat w serwerowni?

Jak zapewnić odpowiedni mikroklimat w serwerowni?

Utrzymanie odpowiednich warunków mikroklimatu w serwerowni jest kluczowe dla bezpiecznego i sprawnego działania znajdującego się w niej sprzętu. Wyjaśniamy, jaka temperatura i wilgotność powinny panować w serwerowni, a także za pomocą jakich rozwiązań można utrzymać owe parametry na odpowiednim poziomie.

Jakie warunki powinny panować w serwerowni?

W biurach klimatyzacja pracuje tylko wtedy, gdy przebywają w nich pracownicy; w domach z kolei klimatyzatory włączane są przeważnie na kilka godzin w okresie największych upałów. Jeśli chodzi o klimatyzację serwerowni, sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W celu utrzymania odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza musi ona bowiem pracować bezustannie – 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku – bo zbyt wysoka temperatura może doprowadzić do wyłączenia, a nawet uszkodzenia bardzo kosztownego sprzętu. W większości serwerowni utrzymuje się temperaturę w granicach od 18 do 21 stopni Celsjusza. W celu obniżenia koszów eksploatacji klimatyzacji w niektórych serwerowniach podwyższa się temperaturę w strefach zimnych między szafami IT, gdyż serwery mogą bezpiecznie pracować w temperaturze nawet 27 stopni. Wilgotność powietrza powinna być zaś utrzymywana w zakresie od 45 do 50%.

Jakie rozwiązania stosuje się do utrzymania odpowiedniego mikroklimatu w serwerowni?

W celu utrzymania w serwerowni odpowiedniego mikroklimatu korzysta się zazwyczaj z klimatyzacji precyzyjnej, która pozwala na kontrolę temperatury i wilgotności przez całą dobę. Choć jej koszt jest wysoki, pomaga zapobiec wystąpieniu poważnych usterek specjalistycznych komputerów serwerowych, których naprawa wiązałaby się z dużymi wydatkami. W mniejszych serwerowniach wystarczająca może okazać się zwyczajna klimatyzacja połączona z efektywną wentylacją i monitoringiem wilgotności. W sprzyjających warunkach, to znaczy przy występowaniu niskiej temperatury zewnętrznej, możliwe jest użycie systemu oszczędnego chłodzenia (ang. free-cooling), który odprowadza ciepło bez użycia sprężarek bądź przy ich częściowym wykorzystaniu. W celu utrzymania odpowiedniej wilgotności – zbyt niski jej poziom skutkuje gromadzeniem się elektryczności statycznej, a zbyt wysoki powoduje kondensację pary wodnej na sprzęcie – w serwerowniach stosuje się podłogi elektrostatyczne, które odprowadzają ładunki elektrostatyczne poprzez uziemienie.