Jaka temperatura powinna panować w miejscu pracy?

Jaka temperatura powinna panować w miejscu pracy?

Odpowiednie warunki termiczne to jeden z kluczowych czynników, który ma wpływ nie tylko na samopoczucie pracowników, ale także ich wydajność i ogólną koncentrację. Zastanawiasz się, jaka temperatura powinna panować w zakładzie pracy? W takim razie zapoznaj się z niniejszym wpisem, w którym dokładnie przyglądamy się aktualnym przepisom z tego zakresu.

Ile powinna wynosić temperatura w miejscu pracy?

Informacje dotyczące warunków termicznych w miejscu pracy są określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym dokumentem, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim podwładnym temperatury minimalnej nie mniejszej niż 14°C – ta wartość dotyczy jednak stanowisk związanych z wykonywaniem ciężkiej pracy fizycznej. Warto dodać, że powyższy zapis nie dotyczy tych obszarów roboczych, w których uzyskanie takich warunków środowiskowych jest niemożliwe ze względu na wymagania technologiczne – mowa tutaj o m.in. chłodniach oraz klimatyzowanych magazynach.

We wspomnianym wcześniej rozporządzeniu można również znaleźć zapis, że temperatura panująca w miejscu pracy powinna zostać dostosowana do rodzaju wykonywanych obowiązków służbowych, a dokładniej poziomu aktywności fizycznej oraz wykorzystywanych metod pracy. Właśnie z tego powodu na stanowiskach biurowych oraz związanych z wykonywaniem lekkiej pracy fizycznej temperatura minimalna musi wynosić 18°C. Nieco cieplej powinno być w łazienkach, szatniach oraz wszelkich ogólnodostępnych pomieszczeniach gospodarczych – w przypadku takich przestrzeni temperatura nie może spaść poniżej 24°C.

Szczególne warunki technologiczne a kwestia minimalnej temperatury

Jak wspominaliśmy już wcześniej, pracodawca nie ma obowiązku zapewnienia minimalnej temperatury wynoszącej 14°C, jeżeli nie pozwala na to charakter miejsca pracy. W takim wypadku przełożony jest jednak zobowiązany do tego, aby dostarczyć personelowi odpowiednią odzież chroniącą przed wyziębieniem, stosowne przerwy, a także tzw. posiłki regeneracyjne. Ostatnie z wymienionych świadczeń przysługują przede wszystkim tym pracownikom, którzy są narażeni na spore straty energii organizmu w czasie wykonywania służbowych obowiązków. W przypadku mężczyzn deficyt energetyczny pozwalający na otrzymywanie posiłku wynosi powyżej 1500 kcal, z kolei u kobiet powyżej 1000 kcal.

Z zakładowego obiadu mogą skorzystać również pracownicy przebywający w zamkniętych pomieszczeniach, gdzie panuje temperatura poniżej 10°C. Taki sam przywilej przysługuje personelowi, który wykonuje swoją pracę poza zakładem, tj. na otwartej przestrzeni, w okresie zimowym (zgodnie z przepisami przyjmuje się, że jest to czas od 1 listopada do 31 marca).

Ile może wynosić maksymalna temperatura w miejscu pracy?

Chociaż praca w upale z pewnością jest bardzo uciążliwa, to ustawodawca nie zdecydował się na podanie maksymalnej temperatury, jaka może panować w danym zakładzie. Co ciekawe, polskie prawo precyzuje tę kwestię jedynie w kontekście pracowników młodocianych – w ich przypadku temperatura w miejscu pracy nie może przekroczyć 30°C, z kolei wilgotność 65%.

Jeżeli temperatura będzie jednak wyższa niż 25°C poza zakładem pracy lub 28°C w pomieszczeniu, to pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim podwładnym napoi. Na tym odpowiedzialność przełożonego się jednak nie kończy – po jego stronie leży również kwestia zadbania o sprawność systemu wentylacji oraz klimatyzacji w miejscu pracy.

Przekroczenie dopuszczalnych norm temperaturowych może nieść za sobą poważne konsekwencje dla zdrowia, a nawet życia pracowników. Z tego powodu bezwzględnie musi wypełnić zobowiązania przewidziane w polskim prawie – nie usprawiedliwia go nawet brak funduszy. Jeżeli pracodawca nie wywiązuje się jednak ze swoich zadań, przez co w miejscu pracy panują warunki zagrażające zdrowiu, to pracownik ma pełne prawo odmówić dalszego wykonywania obowiązków – niezależnie od rodzaju umowy. Zanim członek personelu opuści jednak stanowisko pracy, to powinien poinformować o tym fakcie swojego przełożonego.

Co grozi za zaniedbanie kwestii temperatury?

Pracodawca nie przestrzega przepisów dotyczących minimalnej lub maksymalnej temperatury w miejscu pracy? W takim razie Państwowa Inspekcja Pracy może nałożyć na niego karę finansową w wysokości 2 000 złotych. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji ponownie, to mandat może wynieść 5 000 złotych. W szczególnych przypadkach Kodeks Pracy, a dokładniej art. 282 § 1, przewiduje jeszcze dotkliwsze sankcje, wynoszące do nawet 30 000 złotych. Niestety, nieprawidłowości dotyczące warunków termicznych często mają jedynie chwilowy charakter, przez co PIP nie jest w stanie przeprowadzić należytej inspekcji.

Zapraszamy klientów z Katowic na montaż klimatyzacji!