Jakie elementy pomp ciepła najczęściej ulegają awarii?

Jakie elementy pomp ciepła najczęściej ulegają awarii?

Systemy z pompą ciepła są właściwie bezawaryjne. Nie znaczy to jednak, że nie dotykają ich żadne problemy. Ich przyczyną zazwyczaj nie są jednak zużywające się elementy urządzenia, a niewłaściwy projekt, montaż lub eksploatacja urządzenia.

Niedopasowana moc pompy ciepła

Moc pompy ciepła powinna być ściśle dopasowana do zapotrzebowania energetycznego budynku. Zbyt słaba pompa ciepła nie będzie w stanie ogrzać pomieszczeń, co będzie widoczne w postaci zwiększonych rachunków za prąd. A w końcu chodzi o to, aby po montażu pompy były one jak najmniejsze. Co ciekawe, problemy może sprawiać również zbyt mocne urządzenie. Duża pompa ciepła będzie pracować niestabilnie, przez co, paradoksalnie, też może nie być w stanie pokryć zapotrzebowania budynku na ciepło. Dzieje się tak, bo każda pompa ma swoją charakterystykę pracy. O ile w przypadku bardzo niskich temperatur na zewnątrz mocna pompa będzie pracować prawidłowo, bo dla takich temperatur jest projektowana jej charakterystyka, tak przy ciepłej zimie będzie zmuszona bardzo obniżyć swoją moc. Może to prowadzić do jej samoistnego wyłączania bądź załączania i wyłączania co kilka minut, co spowoduje jej znacząco szybsze zużycie.

Nieodpowiednio dobrane źródła ciepła

Innym błędem, który można popełnić na etapie projektowania systemu z pompą ciepła, jest nieodpowiedni dobór źródeł ciepła: zarówno dolnego, jak i górnego. Najpoważniejszym uchybieniem jest zastosowanie zbyt małego dolnego źródła ciepła. W większości przypadków spowoduje to, ponownie, zwiększenie rachunków za prąd, ale może też prowadzić do groźniejszych w skutkach problemów. Czynnik krążący w obiegu sprężarki musi być w stanie całkowicie odparować. Jeśli czynnik powracający do sprężarki będzie znajdować się w stanie ciekłym, może to spowodować wyłączenia się urządzenia, a nawet niebezpieczną awarię polegającą na zalaniu sprężarki płynnym czynnikiem, a w efekcie jej uszkodzenie. Jeśli chodzi o górne źródło ciepła, czyli system centralnego ogrzewania z ogrzewaniem akumulacyjnym, zazwyczaj podłogowym, należy upewnić się, że charakteryzuje się odpowiednią budową oraz objętością.

Błędy montażowe i eksploatacyjne

Przy montażu pompy ciepła może dojść do wielu błędów. Do najczęściej popełnianych należą zapowietrzenie instalacji dolnego źródła ciepła oraz niewłaściwe wykonanie kolektora gruntowego i uzbrojenia jego instalacji. Aby ich uniknąć, najlepiej powierzyć montaż pompy ciepła specjalistom, takim jak WASO KLIM. Jeśli chodzi o eksploatację, użytkownik pompy ciepła nie powinien samodzielnie próbować ustawiać krzywej grzewczej. Zbyt duże pochylenie spowoduje przegrzewanie się budynku. Nie należy także intensywnie eksploatować terenu, na którym znajduje się wymiennik gruntowy. W żadnym wypadku nie można pokrywać go betonem czy kostką brukową! Teren nad wymiennikiem powinien mieć dostęp do promieniowania słonecznego, dzięki czemu będzie się swobodnie regenerować.