Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła?

Na co należy zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła?

Pompa ciepła to wydajne i ekologiczne źródło energii, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów. Pobiera ciepło z otoczenia – wody, gruntu lub powietrza – a następnie przekazuje je do instalacji grzewczej. Na rynku dostępne są urządzenia wielu producentów o różnych parametrach technicznych. Czym kierować się przy doborze pompy ciepła?

Moc pompy ciepła

Najważniejszym parametrem, na który należy zwrócić uwagę przy wyborze pompy ciepła, jest moc. Trzeba ją dobrać do metrażu budynku, a także jego świadectwa lub charakterystyki energetycznej. Pierwszy z tych wskaźników dotyczy budynków już istniejących, a drugi dopiero projektowanych. Oba mówią jednak o tym samym, czyli jak wiele energii trzeba dostarczyć do obiektu, aby go ogrzać. Sprawność i charakterystyka energetyczna zależą przede wszystkim od zastosowanej/planowanej izolacji termicznej. Jeśli budynek jest nieszczelny, do jego ogrzania trzeba wygenerować więcej ciepła.

Moc pompy ciepła nie może być ani zbyt niska, ani zbyt wysoka. Za słaba pompa ciepła będzie musiała pracować intensywniej, przez co szybciej się zużyje. Również rachunki za prąd będą wyższe – zwłaszcza podczas mroźnych zim. Jeszcze większe problemy sprawia montaż pompy ciepła o przewymiarowanej mocy. Sprężarka zbyt mocnej pompy często włącza się i wyłącza, co sprawia, że jej okres życia może spaść do zaledwie kilku lat. Każdy rozruch sprężarki wiąże się ze skokowym wzrostem poboru energii, co skutkuje większym poborem prądu. Pompa ciepła o większej mocy jest też oczywiście droższa niż słabsza, więc koszt inwestycji jest niepotrzebnie zawyżony.

Współczynniki COP i SCOP

Innym parametrem opisującym pracę pompy ciepła jest współczynnik COP (ang. Coefficient of Performace), który wyraża sprawność pompy ciepła. Opisuje stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości zużytej energii elektrycznej. Im wyższy COP, tym mniejszy nakład energetyczny konieczny do uzyskania tej samej ilości ciepła. Warto jednak pamiętać, że współczynnik COP jest wyliczany laboratoryjnie dla ściśle zdefiniowanych warunków eksploatacyjnych. Może się więc różnić w zależności od temperatury zewnętrznej i pożądanej temperatury wewnętrznej. Z tego powodu warto zwrócić uwagę także na współczynnik SCOP, który pozwala dowiedzieć się, ile prądu zużyje pompa w ciągu sezonu grzewczego lub całego roku. Z jego wyliczeniem najlepiej poradzi sobie specjalista.