Na czym polega audyt energetyczny budynku?

Na czym polega audyt energetyczny budynku?

Termomodernizacja budynku to rozsądne działanie, które pomoże w zauważalny sposób zniwelować koszty ogrzewania.

Aby proces mógł jednak przynieść zakładane korzyści, powinien zostać oparty o szczegółową analizę, która pozwoli sprawdzić zarówno stan samego obiektu, jak też jego wszystkich systemów i instalacji. Takie badanie nazywamy audytem energetycznym budynku. W niniejszym tekście tłumaczymy, na czym dokładnie polega.

Analiza energetyczna budynku i zalecenia

Audyt energetyczny to nic innego jak rodzaj ekspertyzy, której celem jest określenie zakresu prac umożliwiających poprawę termoizolacyjności danego obiektu. Raport nie tylko wskazuje, jakie działania powinny zostać podjęte, ale precyzuje również parametry techniczne i ekonomiczne. Dzięki temu można odpowiedzieć na pytanie, czy przeprowadzenie termomodernizacji ma sens – zarówno z punktu widzenia przewidywanych oszczędności, jak też zakładanych kosztów realizacji całego przedsięwzięcia.

Audytor energetyczny służy ocenie stanu budynku, jak też jego poszczególnych systemów – w tym celu dokonuje się np. pomiarów wentylacji czy też sprawdzenia instalacji grzewczej. Sporządzenie audytu energetycznego przyda się w sytuacji, gdy inwestor stara się o premię termomodernizacyjną. Jest też nieocenioną pomocą przy okazji poważniejszego remontu, ponieważ umożliwia wskazanie tego, co można poprawić w danym obiekcie w celu oszczędzania energii.

Audyt wstępny i szczegółowy

Pierwszym krokiem jest tzw. audyt wstępny. Polega on na przeprowadzeniu wywiadu z inwestorem, dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji technicznej oraz ogólnej inspekcji budynku. Zdobyte informacje pozwalają w przybliżony sposób określić, ile może kosztować termomodernizacja oraz jakie przyniesie oszczędności energetyczne. Celem audytu wstępnego jest również wskazanie zakresu niezbędnych prac, mając na uwadze zakładany przez klienta budżet.

W przypadku, kiedy zależy nam na dokładniejszym opracowaniu, powinniśmy zdecydować się na audyt energetyczny szczegółowy. Znajdują się w nim gotowe rozwiązania, które są ściśle dopasowane do wyników przeprowadzonych analiz oraz oczywiście możliwości finansowych zleceniodawcy. Zalecenia audytora mogą dotyczyć zarówno ocieplenia budynku, jak też wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

Kto może przeprowadzić audyt energetyczny?

Analiza energetyczna może być wykonana wyłącznie przez audytora lub doradcę energetycznego, który posiada stosowne uprawnienia. Do uprawiania tego zawodu konieczne jest wykształceniem techniczne, np. z zakresu energetyki lub inżynierii środowiska oraz ukończenie specjalnych kursów.