O czym mówi ciśnienie statyczne wentylatora?

O czym mówi ciśnienie statyczne wentylatora?

Ciśnienie statyczne wentylatora to wartość, która mówi, jak duży spręż może wytworzyć wentylator. Bez poznania tej wartości ciężko jest właściwie poprowadzić instalację wentylacyjną. Znajomość sprężu ważna zatem jest już na samym początku projektowania tego systemu w każdym budynku. 

Najprościej mówiąc: im wyższe jest ciśnienie statyczne wentylatora, tym na większą odległość może on transportować powietrze w kanale wentylacyjnym. Wpływ na to mają również rodzaje wentylatora. I tak nasi specjaliści, którzy zajmują się wentylacja Katowice za najsprawniejsze wskazują wentylatory o konstrukcji promieniowej.

Jakie czynniki mają wpływ na ciśnienie statyczne?

Jak można się domyślić, na ciśnienie statyczne wpływ ma bardzo wiele czynników. Należy wziąć je wszystkie pod uwagę już na etapie projektowania instalacji wentylacyjnej.

Najważniejsze elementy, które wpływają na wartość ciśnienia statycznego wentylatora to:

  • średnica kanałów wentylacyjnych,
  • długość kanałów wentylacyjnych,
  • gładkość ścianek kanałów wentylacyjnych,
  • ilość połączeń, zakrętów i zagięć instalacji wentylacyjnej.

Na podstawie tych wszystkich danych nasza firma, która zajmuje się wentylacją Katowice, wybiera wentylator o wydajności odpowiadającej konkretnym warunkom panującym w budynku.

Warto pamiętać, że każde jakiekolwiek załamanie instalacji wentylacyjnej czy kolejne odgałęzienie to dodatkowy opór. W przypadku bardziej skomplikowanych instalacji należy zwrócić dużą uwagę na to, by wszystkie połączenia były odpowiednio uszczelnione. Sprawdzi się tutaj taśma samoprzylepna lub izolacyjna.

Jak wyznaczyć ciśnienie statyczne?

Chociaż do wyznaczania ciśnienia stosuje się wiele wzorów, to w orientacyjnym wyliczeniu sprężu pomagają różnego rodzaju normy i tabele. Korzysta się z nich bardzo często, by szybko wyliczyć ciśnienie odpowiadające danym długościom instalacji. I tak można przyjąć przykładowe wartości:

  • długość rury od 2 do 3,5 m – ciśnienie od 30 do 50 Pa,
  • długość rury od 8,5 do 17 m – ciśnienie od 95 do 140 Pa,
  • długość rury od 40 do 60 – ciśnienie od 380 do 600 Pa.

Wartości te są jednak orientacyjne, a całą instalację powinien dobrać specjalista.