Dobór odpowiednich kanałów wentylacyjnych ma decydujący wpływ na skuteczność całego systemu wentylacji mechanicznej. To właśnie nimi nawiewane oraz wywiewane jest powietrze. Istnieją dwie główne metody doboru średnicy kanałów wentylacyjnych. Pierwsza z nich uwzględnia maksymalny opór średnicy powietrza, który wyrażony jest w Pa/m (Pascalach na metr). Drugi sposób polega na posłużeniu się maksymalną prędkością przepływu powietrza w kanałach, która wyrażona jest w m/s.

Zalecane prędkości przepływu powietrza w kanałach wentylacyjnych zależne są od przeznaczenia budynku i rodzaju przewodów. W przypadku domów mieszkalnych jednorodzinnych prędkość przepływu powietrza w kanałach doprowadzających powietrze bezpośrednio do nawiewnika/wywiewnika/kratek wentylacyjnych powinna wynosić od 2 do 3 m/s, a w przypadku przewodów głównych rozprowadzających powietrze – od 3 do 4,5 m/s. Jeśli chodzi o budynki wielorodzinne, biurowe oraz użyteczności publicznej, wartości te powinny wynosić odpowiednio od 3 do 4 oraz od 4 do 5 m/s.

Dzięki przestrzeganiu opisanych powyżej zaleceń dotyczących prędkości powietrza w kanałach wentylacyjnych możliwe jest uzyskanie niskiego poziomu hałasu, który będzie akceptowalny o każdej porze doby, także wieczorem i w nocy.