Właściwy dobór pompy ciepła umożliwia ogrzanie budynku za pomocą ekologicznej energii ze środowiska naturalnego. Dobór pompy przypomina wybór kotła, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka dodatkowych czynników. Pierwszym z nich jest stan i wiek budynku. Montaż pompy ciepła najlepiej zaplanować przy budowie domu. Wraz z ogrzewaniem podłogowym pompa jest w stanie pokryć 100% potrzeb cieplnych budynku. Pompę można zainstalować również w istniejącym domu, jednak konieczne będzie sprawdzenie, czy będzie ona w stanie pokryć potrzeby cieplne budynku. Jeśli nie, urządzenie jest w stanie współpracować z kotłem oraz grzejnikami, wydatnie zmniejszając zapotrzebowanie na ich wykorzystanie.

 

Moc i sprawność pompy ciepła a powierzchnia budynku

To, jaka pompa ciepła powinna znaleźć się w budynku, zależy przede wszystkim od jego powierzchni. W przypadku niewielkich budynków o dobrej izolacji wystarczający będzie model o mocy grzewczej od 3,6 do 5,3 kW, w większych domach sprawdzi się urządzenie o mocy od 8 do 10 kW, a w budynkach wielorodzinnych i obiektach firmowych – powyżej 11 kW. Istotna jest także sprawność pompy ciepła, która określana jest za pomocą wskaźnika COP. Nie jest ona jednak stała i zależy od kilku czynników, takich jak temperatura górnego i dolnego źródła oraz urządzenia stanowiące część pompy.

 

Rodzaj pompy ciepła

Poszczególne rodzaje pomp ciepła mają różne wymagania. Najmniej obostrzeń dotyczy powietrznej pompy ciepła, gdyż jej montaż może być ograniczony wyłącznie wtedy, gdy działka znajduje się na obszarze chronionym. Aby zainstalować wodną pompę ciepła, należy wykonać projekt robót geologicznych i uzyskać pozwolenie wodnoprawne, jeśli wykop przekracza 30 m głębokości. Projekt robót geologicznych będzie potrzebny również w przypadku gruntowej pompy ciepła, jeśli działka znajduje się na terenach górniczych lub wykop ma być głębszy niż 30 m.