Stosowanie wentylacji w bibliotekach i archiwach

Stosowanie wentylacji w bibliotekach i archiwach

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. jasno mówią o tym, że każdy budynek i pomieszczenia powinny mieć zapewnioną wentylację stosownie do ich przeznaczenia. Niesprawna, niepoprawnie dobrana lub w ogóle brak wentylacji może przynieść katastrofalne skutki dla całego budynku. Wentylacja bowiem zapewnia odpowiednią wymianę powietrza między wnętrzem a zewnętrzem. Odpowiada za to, by z pomieszczenia usuwano zanieczyszczone powietrze. Najczęściej służy do tego wentylacja mechaniczna lub wentylacja grawitacyjna, która przy pomocy kratek wentylacyjnych w ścianach lub sufitach oraz kanałów wentylacyjnych odprowadza zużyte powietrze. Nowe natomiast wpływa na przykład przez szczeliny w oknach i drzwiach lub jest nawiewane przez rozbudowaną wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną.

Wentylacja w bibliotekach i archiwach

Podczas projektowania wentylacji w bibliotekach i archiwach można napotkać wiele problemów. Przede wszystkim należy tutaj zapewnić odpowiednie wentylowanie pomieszczeń o zupełnie innym przeznaczeniu. Otóż w miejscach tych mamy do czynienia zarówno z czytelniami, w których panują całkowicie inne warunki i w których przez większość czasu przebywają ludzie, jak i magazynami książek czy dokumentów. Inne parametry powietrza, specjalne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, zapewnienie prawidłowego kierunku ruchu powietrza to tylko jedne z wielu problemów, z którymi mierzą się projektanci. Należy jednak pamiętać, że wentylacja mechaniczna czy grawitacyjna są niezwykle ważne w takich miejscach jak biblioteki i archiwa. To nie tylko zapewnienie optymalnego przepływu powietrza dla pracowników czy czytelników, ale również dbanie o jak najlepszą kondycję książek. Odpowiednia cyrkulacja niezbędna jest, by uchować książki i dokumenty w idealnym stanie, zapobiec powstawaniu wilgoci, rozwojowi grzybów i bakterii czy utrzymywania się na papierze nieprzyjemnego zapachu.