Wentylacja kuchni, co warto wiedzieć

Wentylacja kuchni, co warto wiedzieć

W każdym domu znajdziemy minimum jedno pomieszczenie, które wymaga specjalnej wentylacji. Jest nim zawsze kuchnia. Gotowane tam potrawy, duża ilość tłuszczu, intensywne zapachy oraz ogromna wilgoć szybko skutkują zmniejszoną liczbą świeżego powietrza oraz obniżeniem jego jakości. Z tego względu prawo budowlane wymaga stosowania systemów wentylacji, które mają za zadanie zmniejszyć ilość drobinek, zanieczyszczeń i poprawić jakość powietrza.

Działanie systemów wentylacyjnych w kuchni

Wyróżniamy dwa, standardowe typy systemów wentylacyjnych, a każdy z nich charakteryzuje się zastosowaniem wywiewu i nawiewu. Z reguły w typowych blokach stosuje się system grawitacyjny. Powietrze zanieczyszczone jest sukcesywnie wyciągane przez grawitację na zewnątrz budynku, a przez nawiew zostaje zaciągnięte świeże. Taki mechanizm działania jest bezobsługowy i bezgłośny, jednak charakteryzuje się mniejszą wydajnością niż drugie rozwiązanie. System mechaniczny polega na stałej pracy wentylatorów, z których jeden ma za zadanie wyciągać powietrze na zewnątrz, a drugi – zasysać je. Jest on bardziej efektywny i potrafi szybko wymienić wiele litrów powietrza, nawet w sytuacji bardzo dużego zanieczyszczenia. Rozwiązanie spotykane jest coraz częściej w sytuacji małej liczby okien i niewielkiego metrażu pomieszczeń.

Wentylacja kuchni istotna w każdym domu

Wentylacja ma za zadanie wymieniać powietrze “zużyte” na nowe, świeże, pochodzące z zewnątrz budynku. Ta praca powinna być wykonywana ciągle i stale, bez niebezpiecznych przestojów. Jednak podczas intensywnego gotowania czy smażenia system wentylacji powinien pracować jeszcze wydajniej. Jeśli dysponujemy systemem grawitacyjnym, to powinniśmy także otworzyć okno oraz odsłonić kratkę wentylacyjną. Zapewnimy tym samym bardzo duży dopływ świeżego powietrza oraz odpływ powietrza zanieczyszczonego. Czasami jednak zwykła, podstawowa wentylacja nie wystarcza. Powinniśmy wówczas zastosować rozwiązania dodatkowe. Okap to jeden z głównych elementów wentylacji w nowoczesnym budownictwie. Jego działanie polega na fizycznym zasysaniu zanieczyszczonego powietrza i wydaleniu go wprost do systemu wentylacji w bloku. Do właściwego pełnienia funkcji wymaga jednak systematycznego uruchamiania, szczególnie podczas intensywnych prac kuchennych. Smażenie czy długotrwałe gotowanie na kilku palnikach szybko pogarsza jakość powietrza w całej kuchni, dlatego wówczas powinniśmy włączyć okap na pełną moc.

Prawne wymogi

Pamiętajmy, że wentylacja kuchni wymaga zgodności z prawem budowlanym PN-83/B-03430. Prawo to jasno i wyraźnie mówi o stawianych wymogach i rozwiązaniach, które musi spełnić wykonawca budynku oraz projektant. Należy przy tym przyjąć, że zależnie od sposobu użytkowania i zagospodarowania kuchni powinniśmy mieć zapewnioną wymianę powietrza w liczbie 30 metrów sześciennych, do aż 70 metrów sześciennych na godzinę. Wszystko jednak zależy od metrażu pomieszczeń, wysokości ścian oraz ewentualnych skosów. Jest to bardzo istotna kwestia, o której nie można zapominać. Właściwa wentylacja to nie tylko czyste powietrze, ale także bezpieczeństwo mieszkańców.